ตรวจงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่1

วันศุกร์ 14 ตุลาคม 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมนายนที ตรีอรุณ นายช่างควบคุมงาน เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่1