กิจกรรมตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ดำเนินกิจกรรมตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ทำความสะอาดถนนบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ หมู่ที่ 1