ดำเนินการซ่อมท่อบริเวณสนามเด็กเล่น ม.7

เนื่องจากกองการประปา เทศบาลตำบลสระโบสถ์จะดำเนินการซ่อมท่อบริเวณสนามเด็กเล่น ม.7 อาจจส่งผลกระทบไปยัง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ทำให้น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลแล้วมีสิ่งเจือปนเนื่องทางกำลังทำการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนอยู่ในขณะนี้ กองการประปา เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment