ซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลสระโบสถ์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ออกควบคุมการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสัญจรด้วยความสะดวก สามารถนำพืชผลทางการเกษตรออกมาได้อย่างสะดวก

 

 

Leave a Comment