จิตอาสาทำความสะอาด เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
ร่วมกับ อำเภอ คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถน้ำ เทศบาลฯ
ร่วมกันทำจิตอาสาทำความสะอาด ศาลาการเปรียญ ณ วัดสว่างอารมณ์
เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว