จัดบริการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในวันเปิดการเรียนการสอนวันแรก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระโบสถ์  ได้จัดบริการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในวันเปิดการเรียนการสอนวันแรก โดยมีเมนู อาหารกลางวัน ประกอบด้วย
– ต้มจืดหมูสับ
– ข้าวผัดไข่
– ผลไม้แตงโม