งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 นำโดย นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานต่างๆ และประชาชนตำบลสระโบสถ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดสว่างอารมณ์ มีกิจกรรม ขบวนแห่กระทง กิจกรรมการประกวดกระทง การแสดงรำวงย้อนยุค