เทศบาลตำบลสระโบสถ์

นโยบายผู้บริหาร

คุยกับนายก

อุบล กล้วยดี

นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

ผมนายอุบล  กล้วยดี  นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ

ท่านสามารถโพสข้อความ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือจาก เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ที่นี่ ผมจะเข้ามาตอบทุกท่านด้วยตัวเอง