ข้อมูลตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์

          ตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน พื้นที่ใช้สอยจำนวน 4,000 ตารางเมตร ทิศตะวันออกติดกับอาคารดับเพลิงของเทศบาลตำบล (อาคารเก่า) ทิศตะวันตกติดถนนสายซุ้มทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ทิศเหนือติดกับชุมชนเพชรกล้า หมู่ที่ 6  ตำบลสระโบสถ์ ทิศใต้ติดกับร้านสะดวกซื้อ 7/11 และอาคารพานิชย์ มีแผงจำหน่ายสินค้าทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารจำนวน 237 แผง แบ่งเป็นแผงภายในจำนวน  133 แผง และแผงภายนอกอาคารจำนวน 112 แผง เปิดให้บริการช่วงเวลา 04.00 – 22.00 น.