ขุดลอกคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564  กองช่าง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ดำเนินการขุดลอกคลอง ปรับเกลี่ยบ่อขยะในพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและทำการระบายน้ำให้รวดเร็ว

Leave a Comment