กิจกรรม มหกรรมปลูกข้าวอินทรีย์วิถีชาวสระโบสถ์ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

มหกรรมปลูกข้าวอินทรีย์วิถีชาวสระโบสถ์
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
เวลา 11.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมปลูกข้าวอินทรีย์วิถีชาวสระโบสถ์
“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”
โดยมี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์
เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ แปลงนาข้าวที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์
ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี