กิจกรรม ถนนคนเดิน เส้นทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลสระโบสถ์เป็นเจ้าภาพในการเปิดกิจกรรม ถนนคนเดิน เส้นทางวัฒนธรรม โดยมีนายอำเภอสระโบสถ์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ เข้าร่วมเปิดงาน โดยในงานมีตลาดนัดคนเดิน และการประกวดร้องเพลงร่วมถึงกิจกรรมอีกมากมาย.