กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 นำโดยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน สถานีตำรวจอำเภอสระโบสถ์ผู้ใหญ่บ้าน โรงงานน้ำตาล อภปร และอสม. ตำบลสระโบสถ์ ร่วมเปิดจุดบริการ และร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ซุ้มทางเข้าตลาดสดเทศบาล