กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ทำพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล
และถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
โดยมี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์
เป็นประธานในพิธี
ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์