กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
ทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
พร้อมด้วยกิจกรรม ดังนี้
– การแสดงของเด็กนักเรียน ศพด.เทศบาลฯ และมอบของรางวัล
– มอบใบประกาศประกาศนียบัตร แม่ดีเด่น
– มอบใบประกาศประกาศนียบัตร ประกวดภาพระบายสี
– กิจกรรมเด็กนักเรียน ศพด.เทศบาลฯ นำดอกมะลิให้ผู้ปกครอง
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระโบสถ์