กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1 thought on “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ในสถานศึกษา”

  1. วิลาวัลย์

    ขอชื่นชมการทำงานของเทศบาลที่ใส่ใจกับวิกฤตไวรัสในครั้งนี้ ไม่ละเลยกลุ่มเสี่ยงคือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ขอเป็นกำลังใจให้เทศบาลสร้างผลงานดีดีต่อไปค่ะ

Leave a Comment