กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันบำรุงรักษา ต้นไม้ทรงปลูก (ต้นพิกุล)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.
ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ และนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน
หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ อสม.
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ
บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

ร่วมกันเปิดพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันบำรุงรักษา
ต้นไม้ทรงปลูก (ต้นพิกุล)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 10)
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ณ บริเวณวัดสว่างอารมณ์ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี