กิจกรรมกีฬาสีภายใน “ร่มแจงเกม” โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

วันที่ 31 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าที่เทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ร่มแจงเกม” โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน
โดยมี นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์
เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร