กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลสระโบสถ์ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ประชาชนภายในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรม
  • กิจกรรมการแสดง ของเด็กนักเรียน
  • กิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ มีการแจกของรางวัลมากมาย
  • กิจกรรมแจกของรางวัลจากท่านนายก อีกมากมาย

หากท่านใด มีความประสงค์สนับสนุน อาหารของขวัญ ของรางวัล สามารถติดต่อประสานงานเทศบาลฯโทร 036-439106