การงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นำทีมโดย นายวรกร กงแก้ว ปลัดอำเภอสระโบสถ์ และ เจ้าหน้าที่ สสอ.สระโบสถ์, เภสัชกร รพ.สระโบสถ์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ทต.สระโบสถ์ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เรื่องการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และแนะนำการจำหน่ายบุหรี่ ให้กับร้านจำหน่ายสุราและบุหรี่ ในเขตพื้นที่ ทต.สระโบสถ์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง