การก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสะพานห้วยใหญ่ถึงคลองตากุด หมู่ที่8 ในปีงบประมาณ 2565

การก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสะพานห้วยใหญ่ถึงคลองตากุด หมู่ที่8 ในปีงบประมาณ 2565