sasuk sabot

ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเชิงรุก และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเชิงรุก และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด พร้อมแนบสื่อการสอนหญิงตั้งครรภ์ เรื่อง การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชาสัมพันธ์การป้องก้นการท้องก่อนวัยอันควร”ความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอประชาสัมพันธ์การป้องก้นการท้องก่อนวัยอันควร “ความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ช่วงวัยจริญพันธุ์จนถึง 19 ปี มีสถิติสูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากความพลาดพลั้งและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน จึงไม่มีความพร้อม ปัญหาและภาวะแทรกซ้อน ทารก ทารกโตช้าในครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด ภาวะโลหิตจางในทารก อัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภ์เพิ่มขึ้น มารดา ความดันโลหิตสูง/ครรภ์เป็นพิษ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน หรือ การทำแท้งผิดกฎหมาย ปัญหาทางด้านสุขภาพ เพราะมีการพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ยังไม่สมบูรณ์ ปัญหาด้านจิตใจ เช่น ความครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า คำแนะนำ ฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุเสริมครบตามกำหนด เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ป้องกันและรักษาโดยทันที หากเกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขึ้นแล้ว บุคคลรอบข้างควรทำความเข้าใจและเห็นใจ ตลอดจน ให้กำลังใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และดูแลการตั้งครรภ์ให้เหมาะสม การพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้ความรู้ด้านเพศศึกษาที่จำเป็นแก่กลุ่มวัยรุ่นให้ทั่วถึง เป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระโบสถ์ การประชุมและการอบรม เรื่อง โภชนาการเมนูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุสุขภาพจิตดีห่างไกลโรคซึมเศร้า และการประชุมประจำเดือนกันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและการอบรม เรื่อง โภชนาการเมนูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุสุขภาพจิตดีห่างไกลโรคซึมเศร้า และการประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ – ตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุโดย อสม. – สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ -การดูแลโภชนาการอาหารเมนูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.สระโบสถ์ – การดูแลสุขภาพจิตใจให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า โดยเจ้าหน้าที่คลีนิคฟ้าใส รพ.สระโบสถ์ -ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรม – มอบเงินสวัสดิการสมาชิกนอนป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาล – มอบถุงยังชีพ(ข้าวสาร)ให้สมาชิกชมรมและผู้ยากไร้ในชุมชน -มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่ ต.สระโบสถ์   ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ภายใต้โครงการร้านขายของและร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปี 2565 ให้กับผู้ประกอบกิจการร้านขายของชำ แกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ภายใต้โครงการร้านขายของและร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปี 2565 ให้กับผู้ประกอบกิจการร้านขายของชำ แกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่มีความรู้และมีทักษะในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และให้ความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.10

วันที่ 20 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. ม.10 ออกรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และให้ความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.10   ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลงพื้นที่ให้คำแนะนำและเฝ้าระวัง เรื่อง การจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นำทีมโดย นายธนชิต ขวดทอง ปลัดอำเภอสระโบสถ์ ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์, เภสัชกร โรงพยาบาลสระโบสถ์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เรื่องการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา การจำหน่ายสุราตามเวลาที่กำหนด ตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และให้คำแนะนำร้านจำหน่ายบุหรี่ ให้ดำเนินการจำหน่ายบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้กับร้านจำหน่ายสุราและบุหรี่ ในเขตพื้นที่เทศบาลสระโบสถ์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง ผู้เยี่ยมชม : 0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการการอบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2565 สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรม ผู้เยี่ยมชม : 0