sasuk sabot

ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบ้านผู้ติดเชื้อ

ในวันที่ 11 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสระโบสถ์นำโดย นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ รองนายกเทศมนตรี และ ผอ. กองสาธารณสุข ได้นำทีมลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในบ้านผู้ติดเชื้อยืนยัน พร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน หมู่ ที่ 3, 4, 9 ,10 และตลาดสด ผู้เยี่ยมชม : 0

พานิชย์จังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์และร้านสะดวกซื้อ

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ทีมพานิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ นายเชฎ์ฐ เชาวน์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ทต.สระโบสถ์ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์และร้านสะดวกซื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) และขอความร่วมมือไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา   ผู้เยี่ยมชม : 0

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ในบ้านของผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในเขตเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ผู้เยี่ยมชม : 0

ส่งผู้ป่วยโควิด-19 หลังกักตัวครบ 14 วันกลับบ้าน 🏠

ในวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ และคณะทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  ร่วมกันส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวครบระยะการกักตัว 14 วัน กลับบ้าน ณ ศูนย์พักคอย(ขาลง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ (Community Isolation) ผู้เยี่ยมชม : 0

ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งได้มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับผู้นำชุมชน อสม.ในการนำไปกำจัดลูกน้ำยุงลาย ผู้เยี่ยมชม : 0

การงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นำทีมโดย นายวรกร กงแก้ว ปลัดอำเภอสระโบสถ์ และ เจ้าหน้าที่ สสอ.สระโบสถ์, เภสัชกร รพ.สระโบสถ์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ทต.สระโบสถ์ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เรื่องการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และแนะนำการจำหน่ายบุหรี่ ให้กับร้านจำหน่ายสุราและบุหรี่ ในเขตพื้นที่ ทต.สระโบสถ์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง   ผู้เยี่ยมชม : 0