นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบายฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

no gift

ประกาศนโยบายฯ ประจำปี พ.ศ. 2565

สุจริต
ของขวัญ